تلفن گویا

1501 - 32360009

 • برنامه های قرآنی تابستان 1401 شهر اصفهان

  برنامه های قرآنی تابستان 1401 شهر اصفهان

  Information
  1401/04/01
  ردیف نام مرکز  منطقه آدرس عنوان دوره جنسیت محدوده سنی تلفن  همراه 2 حضرت زینب س 3 خ ابن سینا کوچه ۳۷ ساختمان جامعه زینب (س) طبقه دوم موسسه قرآنی حضرت زینب (س) قرآن و خلاقیت   ویژه دختران ۷تا ۹ سال ۳۴۴۷۱۴۴۳ ۰۹۱۰۹۳۹۵۵۶۲ 3 حضرت زینب س 3 خ ابن سینا کوچه ۳۷ ساختمان جامعه زینب (س) طبقه دوم موسسه قرآنی حضرت زینب (س)  فهم قرآن، احکام نوتکلیفان و آموزش هنری   ویژه دختران ۹تا ۱۲ سال ۳۴۴۷۱۴۴۳ ۰۹۱۰۹۳۹۵۵۶۲ 4 حضرت زینب س 3 خ ابن سینا کوچه ۳۷ ساختمان جامعه زینب (س) طبقه دوم موسسه قرآنی حضرت زینب (س) حفظ قرآن و خوشنویسی   ویژه دختران ۱۳ تا ۱۸ سال ۳۴۴۷۱۴۴۳ ۰۹۱۰۹۳۹۵۵۶۲ 5 حضرت زینب س 3 خ ابن سینا کوچه ۳۷ ساختمان جامعه زینب (س) طبقه دوم موسسه قرآنی حضرت زینب (س) تدبر در قرآن، نهج البلاغه و رشد تربیتی کودک همراه با برگزاری کارگاه‌های نیمروزه    ویژه بانوان ومادران عزیز ۳۴۴۷۱۴۴۳ ۰۹۱۰۹۳۹۵۵۶۲                   6 موسسه فرهنگی و قرانی روشندلان 3 خیابان علامه مجلسی کوچه 12 (شهید صفا تاج) چاپ ونشرکتب موردنیاز نابینایان به خط بریل به دوصورت باترجمه وبدون ترجمه  خانم ها و آقایان همه سنین ۳۴۴۵۰۱۳۰ ۰۹۲۰۳۱۳۶۲۳۳ 7 موسسه فرهنگی و قرانی روشندلان 3 خیابان علامه مجلسی کوچه 12 (شهید صفا تاج) برگزاری کنگره ها و همایش ها بمنظور ارتقا سطح کیفی و کمی برنامه های فرهنگی قرانی جهت روشندلان خانم ها و آقایان همه سنین ۳۴۴۵۰۱۳۰ ۰۹۲۰۳۱۳۶۲۳۳ 8 موسسه فرهنگی و قرانی روشندلان 3 خیابان علامه مجلسی کوچه 12 (شهید صفا تاج) برگزاری کلاسهای اموزشی در زمینه های مختلف علوم قرانی و معارف اسلامی خانم ها و آقایان همه سنین ۳۴۴۵۰۱۳۰ ۰۹۲۰۳۱۳۶۲۳۳ 9 موسسه فرهنگی و قرانی روشندلان 3 خیابان علامه مجلسی کوچه 12 (شهید صفا تاج) برگزاری مسابقات مختلف علوم قرانی و معارف اسلامی در سطح استان و کشور خانم ها و آقایان همه سنین ۳۴۴۵۰۱۳۰ ۰۹۲۰۳۱۳۶۲۳۳                   10 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 کلاس شاد قرآنی دختران نونهال 34474262 - 34473110   11 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 نقاسی  دختران نونهال 34474262 - 34473110   12 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 خلاقیت دختران نونهال 34474262 - 34473110   13 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 کمک درسی(دبستان) دختران نونهال 34474262 - 34473110   14 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 اردوهای تفریحی دختران نونهال 34474262 - 34473110   15 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 هنری دختران نونهال 34474262 - 34473110   16 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 تربیت مربی مفاهیم با گواهی رسمی(روخوانی، روانخوانی، تجوید   بزرگسالان 34474262 - 34473110   17 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 گلواژه های وحی(فراگیری ترجمه و مفاهیم و تفسیر اجمالی قرآن   بزرگسالان 34474262 - 34473110   18 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 تدبر در قرآن    بزرگسالان 34474262 - 34473110   19 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 نهج البلاغه   بزرگسالان 34474262 - 34473110   20 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 احکام و عقاید   بزرگسالان 34474262 - 34473110   21 موسسه فرهنگی قرآنی نورالانوار 7 خیابان کاوه میدان 25 آبان خیابان آیت اله ادیب ابتدای کوچه بهاران 12 مشاوره   بزرگسالان 34474262 - 34473110                     22 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 طرح تخصصی حفظ یک ساله خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   23 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 تجوید خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   24 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 تفسیر خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   25 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 اخلاق خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   26 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 احکام خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   27 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 صوت و لحن خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   28 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 روخوانی خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   29 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 مکالمه عربی خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   30 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 حفظ موضوعی خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   31 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 طرح تابستانه ویژه دانش آموزان خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   32 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 مفاهیم و تدبر  خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940   33 جامعه القرآن الکریم اصفهان 1 چهاراه تختی ابتدای خیابان مسجد سید بن بست 1 حفظ قرآن کریم در 2سال و 3 سال و ... خواهران همه سنین 33373322 -33373344 -3361940                     34 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 تثبیت حفظ کل قران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 35 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 حفظ جزءسیزدهم قران کریم خواهران / برادران از 4 سال به بالا    ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 36 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 حفظ جزءیک قران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 37 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 حفظ جزءسی قران کریم آموزش اذان ونماز(ویژه کودک ونوجوان) خواهران / برادران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 38 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 روانخوانی قران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 39 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 تجویدقران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 40 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 صوت ولحن قران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 41 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 تفسیرقران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 42 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 مفاهیم قران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 43 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 گلواژهای قران کریم خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳ 44 موسسه قران وعترت نورالمبین طه 8 رباط دوم تقاطع دوم پلاک 250 نهج البلاغه خواهران     ۹۹۰۲۹۱۰۳۶۳                   63 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بینه 3 خیابان احمد آباد - ابتدای خیابان گلزار استعدادیابی و آموزش قرائت قرآن کریم   ویژه نوجوانان پسر 7 تا 14 سال 32253513                     64 موسسه فرهنگی قرآن و عترت عارفان قدر اصفهان 7 خ کاوه خ نگارستان کوی دادگستر بهار 5 کلاس حفظ قرآن  نونهالان   34318458   65 موسسه فرهنگی قرآن و عترت عارفان قدر اصفهان 7 خ کاوه خ نگارستان کوی دادگستر بهار 5 کلاس حفظ قرآن  نوجوانان   34318458                     68 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10  اصفهان خیابان زینبیه  حفظ قرآن بانوان  خانم  35592022 9140081062   69 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه حفظ قرآن پسران  پسر 35592022 9140081062   70 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه  روخوانی قرآن خانم -دختر 35592022 9140081062   71 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه روخوانی قرآن پسر 35592022 9140081062   72 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه قرائت قرآن پسر 35592022 9140081062   83 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه خلاقیت دختر-پسر 35592022 9140081062   84 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه کامپیوتر دختر-پسر 35592022 9140081062   85 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه خوشنویسی دختر-پسر 35592022 9140081062   86 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه بوستان  دختر-پسر 35592022 9140081062   87 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه آمادگی قبل از ورود به مدرسه دختر-پسر 35592022 9140081062   88 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه فرزندپروری خانم 35592022 9140081062   89 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه احکام - اخلاق دختر-پسر 35592022 9140081062   90 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه مکالمه عربی دختر-پسر 35592022 9140081062   92 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه زینبیه  10 اصفهان خیابان زینبیه صوت و لحن  پسر 35592022 9140081062   93 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش حفظ قرآن دختر-پسر 34470413 9138030461   94 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش روخوانی قرآن دختر-پسر 34470413 9138030461   95 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش تجوید  پسر 34470413 9138030461   96 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش قرائت قرآن پسر 34470413 9138030461   97 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش صوت و لحن  پسر 34470413 9138030461   98 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش چرتکه دختر-پسر 34470413 9138030461   105 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش  حفظ جزء 30  دختر 34470413 9138030461   106 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش  3 اصفهان خیابان سروش خلاقیت دختر 34470413 9138030461   107 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه سروش 3 اصفهان خیابان سروش آمادگی قبل از ورود به مدرسه دختر-پسر 34470413 9138030461   108 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  بوستان قرآن  دختر - پسر  32212983 9137508037   109 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  نقاشی کودک دختر-پسر 32212983 9137508037   110 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  خلاقیت  دختر - پسر  32212983 9137508037   119 موسسه فرهنگی قرآن وعترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  فرزندپروری خانم 32212983 9137508037   120 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  روخوانی قرآن خانم -دختر 32212983 9137508037   121 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو  3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  حفظ قرآن  خانم -دختر 32212983 9137508037   122 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  ورودی پایه اول - دوم - سوم  پسر 32212983 9137508037   123 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  چرتکه پسر 32212983 9137508037   124 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  شکوفه های نور  پسر 32212983 9137508037   125 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه شعبه خواجو 3 اصفهان خیابان چهارباغ خواجو  احکام - اخلاق دختر  32212983 9137508037                     135 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بقیه الله 9 خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۵ جنب پل عابر پیاده قرآن پسران  ۶ تا ۱۵ سال 37718313     136 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بقیه الله 9 خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۵ جنب پل عابر پیاده آواز( تمرین مقدماتی صدا برای مداحی یا سرود) پسران  ۶ تا ۱۵ سال 37718313     137 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بقیه الله 9 خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۵ جنب پل عابر پیاده مداحی و قصه خوانی و کلاس های ورزشی پسران  ۶ تا ۱۵ سال 37718313     138 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بقیه الله 9 خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۵ جنب پل عابر پیاده حفظ بزرگسالان 37718313     139 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بقیه الله 9 خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۵ جنب پل عابر پیاده تثبیت  بزرگسالان 37718313     140 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بقیه الله 9 خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۵ جنب پل عابر پیاده تفسیر  بزرگسالان 37718313     141 موسسه فرهنگی قرآن و عترت بقیه الله 9 خیابان کهندژ نبش کوچه ۳۵ جنب پل عابر پیاده روخوانی  بزرگسالان 37718313                       142 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 مسابقه حفظ موضوعی آدرس خانم.آقا 9901268771 09901268771درایتا   143 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 آموزش کلیپ سازی باموبایل خانم 9138743860 9133661127   144 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 قصه های قرآن خانم اقا مراجعه به سایتsafayedel.ir 03135813139و03135819277   145 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 تلاوت نور خانم.آقا مراجعه به سایتsafayedel.ir 3135815025   146 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 ترجمه قران خانم.آقا مراجعه به سایتsafayedel.ir 3135819722   147 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 تفسیرنور خانم.آقا مراجعه به سایتsafayedel.ir 3135819722   148 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 تفسیرنمونه خانم.آقا مراجعه به سایتsafayedel.ir 3135819722   149 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 تفسیرتسنیم خانم.اقا مراجعه به سایتsafayedel.ir 3135819722   150 موسسه فرهنگی قرآنی هفت آسمان 10 خ پروین خ معراج فجر3 بوستان 3 اردونوجوانان خانم.اقا افرادبرگزیده تلاوت نور 09133661127درایتا                     151  موسسه فرهنگی قرآن و عترت برهان 7 بزرگراه چمران خیابان آل یاسین جنب مسجدالمهدی  حفظ قرآن آقایان 35578353     152  موسسه فرهنگی قرآن و عترت برهان 7 بزرگراه چمران خیابان آل یاسین جنب مسجدالمهدی  مفاهیم آقایان 35578353     153  موسسه فرهنگی قرآن و عترت برهان 7 بزرگراه چمران خیابان آل یاسین جنب مسجدالمهدی  صوت و لحن آقایان 35578353                       154  موسسه فرهنگی قرآن و عترت حضرت زهرای مرضیه 14 محله ارزنان کوچه شهید حسینی تفسیر بانوان 9138684550     155  موسسه فرهنگی قرآن و عترت حضرت زهرای مرضیه 14 محله ارزنان کوچه شهید حسینی روخوانی و روانخوانی بانوان 9138684550     156  موسسه فرهنگی قرآن و عترت حضرت زهرای مرضیه 14 محله ارزنان کوچه شهید حسینی مفاهیم بانوان 9138684550     157  موسسه فرهنگی قرآن و عترت حضرت زهرای مرضیه 14 محله ارزنان کوچه شهید حسینی حفظ جزء 30 کودکان 9138684550     158  موسسه فرهنگی قرآن و عترت حضرت زهرای مرضیه 14 محله ارزنان کوچه شهید حسینی نهج البلاغه بانوان 9138684550                       159 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی روخوانی و روانخوانی خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   160 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی تجوید خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   161 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی صوت و لحن خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   162 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی حفظ قرآن خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   163 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی تفسیر قرآن خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   164 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی ترجمه و مفاهیم خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   165 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی مهدویت خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   166 دارالقرآن رهنان 11 رهنان - سه راه اسلامی - کوچه اسلامی احکام خانم ها - آقایان 33314930 9376586487   167                 168  موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا الرئوف علیه السلام 8 خانه اصفهان -خیابان گلخانه- چهارراه نیرو هوایی- انتهای خیایان ارغوان حفظ سوره های قرآن به همراه آموزش مفاهیم در قالب داستان، شعر و نقاشی ویژه کودکان 34344341 9045523277   169  موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا الرئوف علیه السلام 8 خانه اصفهان -خیابان گلخانه- چهارراه نیرو هوایی- انتهای خیایان ارغوان حفظ قصار سور به همراه آموزش مفاهیم در قالب داستان (احکام، اخلاق ، عقاید) نوجوانان 34344341 9045523277   170  موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا الرئوف علیه السلام 8 خانه اصفهان -خیابان گلخانه- چهارراه نیرو هوایی- انتهای خیایان ارغوان حفظ قصار سور به همراه آموزش مفاهیم (احکام، اخلاق ، عقاید) نوجوانان 34344341 9045523277   171  موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا الرئوف علیه السلام 8 خانه اصفهان -خیابان گلخانه- چهارراه نیرو هوایی- انتهای خیایان ارغوان روخوانی قرآن و نهضت سواد آموزی بزرگسالان 34344341 9045523277   172  موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا الرئوف علیه السلام 8 خانه اصفهان -خیابان گلخانه- چهارراه نیرو هوایی- انتهای خیایان ارغوان آموزش لغات و ترجمه قرآن بزرگسالان 34344341 9045523277   173  موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا الرئوف علیه السلام 8 خانه اصفهان -خیابان گلخانه- چهارراه نیرو هوایی- انتهای خیایان ارغوان تفسیر بزرگسالان 34344341 9045523277   174  موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا الرئوف علیه السلام 8 خانه اصفهان -خیابان گلخانه- چهارراه نیرو هوایی- انتهای خیایان ارغوان احکام بزرگسالان 34344341 9045523277   175                 176 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند حفظ سوره های منتخب نوجوانان- بزرگسالان 35231529 9137111243   177 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند حفظ موضوعی قرآن نوجوانان- بزرگسالان 35231529 9137111243   178 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند حفظ جزء  30 نوجوانان- بزرگسالان 35231529 9137111243   179 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند روخوانی و روانخوانی نوجوانان- بزرگسالان 35231529 9137111243   180 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند تجوید نوجوانان- بزرگسالان 35231529 9137111243   181 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند تفسیر نوجوانان- بزرگسالان 35231529 9137111243   182 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند قصه های قرآنی 7تا15 سال 35231529 9137111243   183 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند غنچه های قرآنی 4تا 6 سال 35231529 9137111243   184 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند صحیفه سجادیه بزگسالان 35231529 9137111243   185 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند نهج البلاغه بزگسالان 35231529 9137111243   186 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند صوت و لحن بزگسالان 35231529 9137111243   187 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند تثبیت قرآن ویژه حافظان  بزگسالان 35231529 9137111243   188 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند دوره فرزند پروری بزگسالان 35231529 9137111243   189 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند دوره تربیت مربی کودک و نوجوان بزگسالان 35231529 9137111243   190 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند پاتوق دخترانه 7-15 35231529 9137111243   191 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت فاطر کلام 4 خیابان شهید رجایی - شهرک فاضل -بهار 2 - کوچه گل بهار - کوچه گل شاپسند خلاقیت 7-15 35231529 9137111243   192                 193 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت مهرتابان مهدوی 3 اصفهان ، ابتدای خیابان عبدالرزاق ، کوچه شیخ الاسلام(۲) ، پلاک ۱۲، موسسه مهرتابان مهدوی ستاره های شهر(اعتقادی، مهدویت، اخلاق همراه با برنامه های هنری و تفریحی) پسران   ۰۳۱-۳۴۴۶۴۴۶۹   194 موسسه  فرهنگی قرآن و عترت مهرتابان مهدوی 3 اصفهان ، ابتدای خیابان عبدالرزاق ، کوچه شیخ الاسلام(۲) ، پلاک ۱۲، موسسه مهرتابان مهدوی دختران تسنیم(اعتقادی، مهدویت، اخلاق همراه با برنامه های هنری و تفریحی) دختران   ۰۳۱-۳۴۴۶۴۴۶۹   195 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 12 روخوانی قرآن  خانم و آقا 34464469     196 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 13 روخوانی قرآن  خانم ها 34464469     197 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 14 تفسیر قرآن خانم ها 34464469     198 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 15 مهد الرضا خانم و آقا 34464469     199 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 16 دانشمند کوچک خانم و آقا 34464469     200 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 17 دختران صبا خانم 34464469     201 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 18 دختران شینا خانم 34464469     202 مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر 7 انتهای خیابان کاوه -شهرک  حضرت ولیعصر(عج)- کوچه شماره 19 هیئت دانش آموزی پسران آقایان 34464469     203 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و37 روخوانی و روانخوانی    34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   204 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و38 ✅فصیح خوانی    34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   205 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و39 ✅تجوید   34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   206 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و40 ✅ترتیل   34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   207 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و41 ✅تحقیق   34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   208 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و42 ✅تواشیح   34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   209 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و44 ✅حفظ قرآن کریم   34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   210 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و45 ✅تثبیت محفوظات    34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   211 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و46 ✅مجمع حفاظ   34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   212 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و48 ✅نهج البلاغه   34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   213 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و49 ✅تدبر در قرآن    34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   214 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3 اصفهان خیابان ابن سینا بین کوچه 35و50 ✅تفسیر قرآن    34478167 ۹۹۱۳۷۸۰۷۸۲   215 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس ترم آزمایشی حفظ (پیش نیاز دوره حفظ)   34478167 9913780782   216 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس حفظ جزء ۲۱   34478167 9913780782   217 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس مجمع حفاظ (مرور محفوظات ویژه حافظان کل)   34478167 9913780782   218 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس تثبیت؛ ۲ کلاس: از اول قرآن و از آخر قرآن   34478167 9913780782   219 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس حفظ مجدد ۱۰ جزء آخر   34478167 9913780782   220 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس تسلط بر مشابهات قرآنی (ویژه حافظان کل)   34478167 9913780782   221 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس معاد در قرآن    34478167 9913780782   222 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس مفاهیم قرآن   34478167 9913780782   223 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس تفسیر سوره احزاب   34478167 9913780782   224 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس آشنایی با ظرافت‌های تفسیر قرآن / مجازی   34478167 9913780782   225 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس شرح زیارت جامعه کبیره   34478167 9913780782   226 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس شرح احادیث فضایل اهل بیت (کتاب بصایر الدرجات) / مجازی   34478167 9913780782   227 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس تجوید / حضوری، مجازی   34478167 9913780782   228 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس صوت و لحن / حضوری، مجازی   34478167 9913780782   229 مهدقرآن کریم و ولایت اصفهان(شعبه ابن سینا) 3  اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس اصول فرزندپروری   34478167 9913780782   230 آموزشگاه مهاد  3 اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس دوره های مکالمه زبان انگلیسی کودک، نوجوان،بزرگسال 34478164 9014302173   231 آموزشگاه مهاد  3 اصفهان، خ ابن سینا، بین کوچه ۳۵ و ۳۷، روبه روی پارک شمس دوره های مکالمه زبان عربی کودک، نوجوان،بزرگسال 34478164 9014302173   232                 233 قرآن پژوهان کوثر  3 خیابان چهارباغ پایین کوچه آیت الله ارباب مسجد القرآن تولید مجلات قرآن پژوهی کوثر         234 قرآن پژوهان کوثر  3 خیابان چهارباغ پایین کوچه آیت الله ارباب مسجد القرآن برگزاری سلسله جلسات تفسیر قرآن به ترتیب نزول با رویکرد به ترنیب اعتقادی         235 قرآن پژوهان کوثر  3 خیابان چهارباغ پایین کوچه آیت الله ارباب مسجد القرآن برگزاری کارگاه آموزشی قصه گویی به ترتیب نزول         236 قرآن پژوهان کوثر  3 خیابان چهارباغ پایین کوچه آیت الله ارباب مسجد القرآن برگزاری کارگاه (همانند قرآن)تبیین سیره و سبک زندگی قرآنی معصومین (ع)         237 قرآن پژوهان کوثر  3 خیابان چهارباغ پایین کوچه آیت الله ارباب مسجد القرآن برگزاری کارگاه آموزشی حکمت های نهج البلاغه با  رویکرد به مدیریت برنامه ریزی زندگی و حیات قرآنی         238                 239 موسسه قرآن و عترت حب الائمه علیه السلام 9 خیابان آتشگاه - خیابان وحدت -موسسه حب الائمه روخوانی ، روانخوانی 8 -12 سال 37715001     240 موسسه قرآن و عترت حب الائمه علیه السلام 9 خیابان آتشگاه - خیابان وحدت -موسسه حب الائمه تجوید مقدماتی 8 -12 سال 37715001     241 موسسه قرآن و عترت حب الائمه علیه السلام 9 خیابان آتشگاه - خیابان وحدت -موسسه حب الائمه ترتیل 8 -12 سال 37715001     242                 243 موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام اصفهان 3 خیابان نشاط، ابتدای خیابان فرشادی، موسسه اهل البیت(ع) حفظ کل قرآن خانم 9132261895     244 موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام اصفهان 3 خیابان نشاط، ابتدای خیابان فرشادی، موسسه اهل البیت(ع) تجوید خانم 9132261895     245 موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام اصفهان 3 خیابان نشاط، ابتدای خیابان فرشادی، موسسه اهل البیت(ع) صوت و لحن خانم 9132261895     246 موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام اصفهان 3 خیابان نشاط، ابتدای خیابان فرشادی، موسسه اهل البیت(ع) تفسیر قرآن خانم 9132261895     247                 248 دارالقرآن الکریم اصفهان 3 خیابان بزرگمهر - جنب بیمارستان صدوقی - کوچه شهرستانی- مرکز علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران - شعبه 31 دارالقرآن الکریم اصفهان آموزش تخصصی صوت و لحن قرآن تجوید حفظ قران   برادران خواهران  09358832733     249                 250 خانه قرآن دارالهدی 9 خیابان شهیدان غربی - دانشگاه معارف اسلامی روخوانی همه سنین ارسال پیامک به شماره     09133106080     251 خانه قرآن دارالهدی 9 خیابان شهیدان غربی - دانشگاه معارف اسلامی فصیح خوانی همه سنین ارسال پیامک به شماره     09133106080     252 خانه قرآن دارالهدی 9 خیابان شهیدان غربی - دانشگاه معارف اسلامی تجوید در سطوح مختلف همه سنین ارسال پیامک به شماره     09133106080     253 خانه قرآن دارالهدی 9 خیابان شهیدان غربی - دانشگاه معارف اسلامی صوت و لحن همه سنین ارسال پیامک به شماره     09133106080     254 خانه قرآن دارالهدی 9 خیابان شهیدان غربی - دانشگاه معارف اسلامی مفاهیم همه سنین ارسال پیامک به شماره     09133106080     255 خانه قرآن دارالهدی 9 خیابان شهیدان غربی - دانشگاه معارف اسلامی حفظ قرآن همه سنین ارسال پیامک به شماره     09133106080     256 خانه قرآن دارالهدی 9 خیابان شهیدان غربی - دانشگاه معارف اسلامی اذان  همه سنین ارسال پیامک به شماره     09133106080     257                 258 خانه قرآن منتظر القائم 9 خیابان کهندژ - ایستگاه مادی سودان - کوچه 95 - فرعی اول تجوید و روخوانی  همه سنین 09134135241     259 خانه قرآن منتظر القائم 9 خیابان کهندژ - ایستگاه مادی سودان - کوچه 95 - فرعی اول اخلاق و تفسیر همه سنین 09134135241     260                 261 خانه قرآن نسیم هدایت 10 خیابان مصلی - خیابان شهید حیدری  آموزش قرآن همراه با داستان، شعر و نقاشی 3-12 سال       262                 263 کانون فرهنگی هنری مسجد علی بن ابیطالب علیه السلام  7 خیابان گلستان - خیابان صفا- خیابان حافظ - مسجد علی ابن ابیطالب اخلاق پروری ، آموزش قرآن ، تئاتر و هنرهای نمایشی به همراه ویژه برنامه های تفریحی، اردویی ، ورزشی  ۱۰ تا ۱۵ سال 09162686557     264                 265 خانه قرآن مبین 14 خیابان بعثت پل هوایی دومخیابان شهید شاکر کوچه 8 روخوانی وروان خوانی بزرگسالان خواهران       266 خانه قرآن مبین 14 خیابان بعثت پل هوایی دومخیابان شهید شاکر کوچه 8 احکام(غسل ووضو تیمم ونماز)دختران دختران       267 خانه قرآن مبین 14 خیابان بعثت پل هوایی دومخیابان شهید شاکر کوچه 8 مفاهیم وعربی دختران       268 خانه قرآن مبین 14 خیابان بعثت پل هوایی دومخیابان شهید شاکر کوچه 8 کلاس های تقویتی (ریاضی عربی فارسی‌و.)مهد قرآن (پیش‌دبستانی )         269                 270 خانه قرآنی زهرای مرضیه(س) منطقه ۱۴ خیابان لاله شمالی- خیابان مهدیه - مسجدالمهدی شکوفه های قرآنی اقا/خانم     09162357336 271 خانه قرآنی زهرای مرضیه(س) منطقه ۱۴ خیابان لاله شمالی- خیابان مهدیه - مسجدالمهدی آموزش قرآن  خانم     09162357336 272 خانه قرآنی زهرای مرضیه(س) منطقه ۱۴ خیابان لاله شمالی- خیابان مهدیه - مسجدالمهدی آموزش قرآن بزگسالان خانم     09162357336 273                 274 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 بوستان قرآن      32608556 09137940317 275 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 شکوفه های قرآن      32608556 09137940317 276 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 زیباخوانی قرآن 1     32608556 09137940317 277 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 زیباخوانی قرآن 2     32608556 09137940317 278 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 نغمه های آسمانی     32608556 09137940317 279 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 صوت و لحن     32608556 09137940317 280 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 حفظ چهارساله قرآ ن     32608556 09137940317 281 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 حفظ موضوعی قرآن      32608556 09137940317 282 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 ترجمه و مفاهیم قرآن     32608556 09137940317 283 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 تدبر در قرآن     32608556 09137940317 284 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 تفسیر قرآن     32608556 09137940317 285 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 معارف اسلامی     32608556 09137940317 286 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 مهارت های زندگی     32608556 09137940317 287 خانه قرآن الرحمن 4 خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی -قبل از کوچه شماره 1 زبان عربی(صرف و نحو و مکالمه)مقدماتی و پیشرفته     32608556 09137940317 288                 289 خانه قرآن افلاکیان 14 خیابان لاله شمالی - انتهای سودان - کوچه شقایق - کوچه امید حفظ قرآن  خواهران و برادران   35555702 09925454691 290 خانه قرآن افلاکیان 14 خیابان لاله شمالی - انتهای سودان - کوچه شقایق - کوچه امید روخوانی و روانخوانی خواهران و برادران   35555702 09925454691 291 خانه قرآن افلاکیان 14 خیابان لاله شمالی - انتهای سودان - کوچه شقایق - کوچه امید تجوید خواهران و برادران   35555702 09925454691 292 خانه قرآن افلاکیان 14 خیابان لاله شمالی - انتهای سودان - کوچه شقایق - کوچه امید صوت و لحن خواهران و برادران   35555702 09925454691 293                 294 خانه قران و عترت بیت الزهرا سلام الله علیها 14 خیابان زینبیه - خیابان سلمان (62) انتهای کوچه - جنب حسینیه صاحب الزمان  کلاسهای قرآنی و اعتقادی (روخوانی و روانخوانی شرح، تفسیرو تدبر در ایات قران کریم) خواهران   35674515   295 موسسه فرهنگی قرآن وعترت نوربیان 9 رهنان -خ امام سجاد-کوچه 8 حفظ خواهران و برادران   37384051   296 موسسه فرهنگی قرآن وعترت شمیم حکمت الهادی 4 خ جی کوچه 29 حفظ برادران   32301555   297 جامعه القرآن اصفهان 3 اصفهان- خ هشت بهشت غربی- ابتدای خیابان گلزار جنوبی- کوچه شماره 12 شیخ علی خان- پلاک 135 حفظ خواهران   32645062   298 جامعه القرآن واحد فاطمه الزهرا 1 خیابان مسجد سید  حفظ خواهران   33373322   299 جامعه القران خردسالان نواب صفوی  4 ابتدای خیابان نواب صفوی  حفظ خواهران   33355544   300 جامعه القران جوادالائمه  5 نظرغربی جنب دبستانهمدانیان کوچه شهید ادیبی پلاک 71 حفظ خواهران   36279578   301 جامعه القران واحد ابوذر  5 خیابان مسجداعظم-خ حسین آباد کوچه شهید علیرضایی دبستان ابوذر حفظ خواهران   36241515   302 جامعه القران واحد امام سجاد(ع)   مشتاق سوم کوی شهید اکبریان کوی امامزاده سمت چپ  درب سوم  حفظ خواهران   35311309   303 جامعه القرآن واحد امام حسن (ع) 7 اصفهان -خیابان کاوه(واحد خواهران و خردسالان ) حفظ خواهران   4509114   304 جامعه القران واحد حضرت مریم  8 خ فروغی بعد از مخابرات کوچه ملت  حفظ خواهران   3352224   305 جامعه القران واحد خردسالان دهنو 12 خ امام خمینی -دهنو  -خ بیت المقدس کوچه اکبر سلیمانی  حفظ خواهران   3868689   306 جامعه القران واحد رهنان  9 رهنان خ شهید مطهری روبروی تاکسی تلفنی نوید  حفظ خواهران   7385457   307 جامعه القران واحد سیدالشهدا 10 انتهای خیابان خواجه عمید به طرف آذر بیگدلی کوچه سمیه پلاک 9 حفظ خواهران   2310110   308 جامعه القران واحد شهید اول  10 خیابان پروین -خ معراج -خ شهید اول بن بست بهار پلاک 125 حفظ خواهران   5574881   309 جامعه القران واحد خواهران امام رضا (ع) 4 میدان احمد آباد ابتدای خ سوش ک اسفند (15)پلاک 2 حفظ خواهران   2265412   310 جامعه القران واحد خردسالن مهرگان  10 چهارراه عسگریه کوچه مهدیه  حفظ خواهران   2292853   311 جامعه القران واحد خردسالان علوی  15 خوراسگان -خ اباذر کوچه امامزاده میرقوم الدین  حفظ خواهران   5304200   312 جامعه القران سلمان فارسی  4 پل شهرستان خ بازارچه کوچه شهید ذبیح اله نظری  حفظ خواهران   32617767   313 مکتب القرآن الکریم  14 خ امام خمینی حدفاصل خ امام رضا و خ شهدای لمجیر کوچه 88 (لاله) چهارراه دوم نبش کوچه صاحب الزمان عج غنچه های قرآنی خواهر -برادر پیش دبستانی 33337512-14   314 موسسه فرهنگی قرآنی محبان تالار 15 اصفهان - خ جی- خ خواجه عمید- کوچه سمیه- پلاک 9   خواهر -برادر   32310111   315 بقیه الله مهر  اصفهان 7 اصفهان خیابان باهنر -ابتدای خیابان آیت اله خادمی   خواهر -برادر   33386520   316 دارالقرآن الکریم امام رضا (ع) 3 اصفهان- خیابان ابن سینا- کوچه شهشهانی- کوچه شهید مصطفوی پلاک 40 غنچه های قرآنی خواهر -برادر پیش دبستانی 32265674   317 مرضیه فاطمه الزهرا 7 اصفهان- خ مدرس- خیابان مولوی- کوی بهزاد- شماره 10- پلاک 47 غنچه های قرآنی خواهران   34483119   318 خانه قرآن گلهای بهشت  12 اصفهان خیابان امام خمینی شهرک کوثر بلوار مولوی پلاک 87 غنچه های قرآنی خواهران   33359927   319 قلم سفید اهل بیت 6  خیابان چهارباغ بالا چهارراه شریعتی بن بست 29(سرور)   خواهران نوجوانان 36634131   320 تسنیم نور ولایت 3 خیابان فردوسی- کوچه عافیت- کوچه شهید بهشتی-بن بست لاله ها  تفسیر خواهران   32225059   321 قرآن و عترت فاطمه الزهرا حصه 14 حصه غربی خیابان رودکی کوچه شقایق 2 روخوانی -روانخوانی خواهر -برادر نوجوانان 35581364   322 دلباختگان حضرت مهدی 14 خیابان زینبیه شمالی،لاله شمالی،روبه روی ورزشگاه بهمن،کوچه نگارستان 401،کوچه پروین 55 ، پلاک 74 روخوانی -روانخوانی خواهر -برادر   32320124   323 صبح روشن 13 ،شهرک ولیعصر،خیابان مولانا،خیابان سعادت،فرعی9،پلاک 544       37771850   324 نور دارالصادق 3 اصفهان، خ صغیر اصفهانی، کوچه شماره 9، پلاک 70 تفسیر برادران بزرگسالان 32317981   325 سبحات 3 ابتدای خیابان عبدالرزاق صوت ولحن برادران نوجوانان 34464077   326 فرهنگی قرآن و عترت برهان 7  بزرگراه چمران خیابان آل یاسین جنب مسجدالمهدی   حفظ خواهران نوجوانان 35578353   327 شعبه 10 دارالقرآن الکریم اصفهان 14 بعداز فلکه زینبیه بیمارستان حضرت زهرا (س) آیت الله غفاری کوچه دارالقران دبستان پسرانه دارالقرآن روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها خواهران نوجوانان 32368333   328 شعبه 19 دارالقرآن الکریم اصفهان 8 دروازه تهران ابتدای خیابان فروغی کوچه شهید منصورشیروانی ک 53 پ1 روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها-قصه خوانی و... خواهران نوجوانان 33361413   329 شعبه 20 دارالقرآن الکریم اصفهان 15 خوراسگان خ جی غربی روبروی پارکینگ آموزش وپرورش ناحیه 6 روبروی دبستان حضرت زینب (س) روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها،تربیت فرزند خواهران نوجوانان 35220208   330 شعبه 30 دارالقرآن الکریم اصفهان 10 خیابان 24 متری کوچه جماران کوچه فرخنده   روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها خواهران نوجوانان 35562536   331 شعبه 37 دارالقرآن الکریم اصفهان 15 خوراسگان فلکه پزوه خ 22بهمن کوچه شهید حسن عباسی کوچه شهید مهدی اعتباری سرچهارراه  روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها،تفسیر ،مفاهیم خواهران نوجوانان 35303033   332 شعبه 38 دارالقرآن الکریم اصفهان 14 خیابان زینبیه شمالی روبروی ورزشگاه بهمن کوچه 55 روبروی بن­بست فجر روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها،تربیت فرزند خواهران   35565781   333 شعبه 46دارالقرآن الکریم اصفهان 15 خیابان جی کردآباد خیابان شهید عبدالکریم کردآبادی پ 24 روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها،تربیت فرزند خواهران   35290980   334 شعبه 50دارالقرآن الکریم اصفهان 9 خیابان صارمیه کوچه بابا علمدار مقابل پیش دانشگاهی شریف واقفی روخوانی و روانخوانی-شکوفه ها،تربیت فرزند خواهران   32341920   335 شعبه 60دارالقرآن الکریم اصفهان 7 خیابان کاوه، ابتدای خ گلستان، بلوار پرستار، جنب مسجد چهارده معصوم(ع)، کوچه فجر، دبستان پسرانه دارالقرآن شکوفه های قرآن -تجوید      34518134   336 شعبه 70دارالقرآن الکریم اصفهان 3 گورت پل دوم خیابان میرعماد خیابان نظام الملک کوچه دارالقرآن  شکوفه های قرآن -تنهج البلاغه -تفسیر     35721431   337 شعبه 80دارالقرآن الکریم اصفهان 9 خیابان آتش خیابان مقداد کوچه سجاد  مفاهیم تکمیلی -شکوفه ها-قصه خوانی     32331677   338 شعبه 90دارالقرآن الکریم اصفهان 12 ملک شهر خیابان مفتح روبروی کوچه طلوع جنب فضای سبز دست چپ ساختمان دو طبقه   شکوفه ها-آموزش خانواده     34202674   339 شعبه 100دارالقرآن الکریم اصفهان 3 خیابان احمدآباد مقل خیابان گلزار کوچه خواجه نظام الملک منزل آیت اله بهبهانی  مهدویت آموزش خانواده     32296278   340 شعبه 110دارالقرآن الکریم اصفهان 7 خیابان کاوه جنب مدرسه سادات کوچه شهید هادی زاده روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (7)  شکوفه ها- نهج البلاغه     3236833   341 شعبه 120دارالقرآن الکریم اصفهان 14 خیابان زینبیه پارک لاله روبروی دارالشفای فاطمیه (س) خیابان قدس (یخچال) کوی شهید چایچای پلاک 76 مفاهیم-شکوفه-اخلاق     35660594   342 شعبه 130دارالقرآن الکریم اصفهان 7 اتوبان شهید چمران ک آرام پشت مسجد قمر بنی هاشم کوچه یادآوران کوچه لاله پ9 شکوفه ها- نهج البلاغه     34591667   343 شعبه 140دارالقرآن الکریم اصفهان 13 خیابان قائمیه چهارراه فضیلت کوچه 39 دارالقرآن شهید سخنوری  شکوفه ها -حفظ -قصص     37809566   344 شعبه 19دارالقرآن الکریم اصفهان 14 میدان جمهوری ، اول خیابان فروغی ، کوچه 53 ، پلاک 1 روخوانی -روانخوانی      32368333   345 شعبه 37دارالقرآن الکریم اصفهان 15 خواراسگان ، فلکه پزوه،خیابان 22 بهمن ، کوچه شهید حسن عباسی ، کوی شهید مهدی اعتباری ، سر چهارراه روخوانی -روانخوانی      32368333   346 شعبه 38دارالقرآن الکریم اصفهان 14 زینبیه شمالی ، روبروی ورزشگاه 22 بهمن ، کوچه 55 ، انتهای پروین 2 ، بن بست سحر روخوانی -روانخوانی      32368333   347 شعبه 51دارالقرآن الکریم اصفهان 15 خیابان جی ، خواجه عمید ، مجتمع گلستان ، نبش گلستان 4 ، پلاک 216 ، طبقه 1 روخوانی -روانخوانی      32368333   348 شعبه 74دارالقرآن الکریم اصفهان 15 خیابان جی ، خیابان کنگاز ، کوی شهید محمد حسن قادری ، بن بست شهید محمد حسن قادری ، پلاک 86 روخوانی -روانخوانی      32368333   349 شعبه 75دارالقرآن الکریم اصفهان 15 خیابان جی  ، همدانیان ، محله مهدیه، سه راه کلمان ، جنب باغ کاشفی ، کوچه قادری ، پلاک 9 روخوانی -روانخوانی      32368333   350 شعبه 78دارالقرآن الکریم اصفهان 3 خیابان عسگریه ، بعد از چهارراه دشستستان ، خیابان 16 متری طالقانی ، دست چپ ، بن بست نوبهار  ، پلاک 38 روخوانی -روانخوانی      32368333   351 شعبه 93دارالقرآن الکریم اصفهان 3 خیابان بزرگمهر ، رکن الدوله ، پل صیاد شیرازی ، کوچه قائم ، پلاک 19 روخوانی -روانخوانی      32368333   352 جنت المهدی 10 خ لاله سه راه فاطمیه ک محسنی 49 نبش چهارراه اول جنب برق پاینده پ 172 روخوانی -روانخوانی      09355277184   353 ترانه کودکی   اصفهان پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی روخوانی -روانخوانی      09138685302   354 مبین 14 خ بعثت پل هوایی دوم کوی شهید شاکر فرعی3 روخوانی -روانخوانی      09130924692   355 صدیقه الزهرا 10 خ پروین پل سرهنگ خ افسر ک شهید خادمی پ 602 (روبروی فضای سبز - جنب سوپر) روخوانی -روانخوانی      09131883574   356 امام علی 10 اتوبان شهید اقابابایی کوی میلاد میلاد5 واحد106A روخوانی -روانخوانی      09130776514   357 طهوراء 14 خ عاشق اصفهانی غربی روبروی تالار بهاران دنباله مادی ارزنان به سمت مسجد نقشینه جنب سوپر احمدی روخوانی -روانخوانی      09134097443   358 الرحمن 4 خ 22 بهمن خ علامه امینی شرقی روبروی باغ غدیر نرسیده به ک شماره 1 روخوانی -روانخوانی      09133235747   359 گلهای رضوان 5 خ سجاد روبوری گلستان شهدا مجتمع مسکونی بهار روخوانی -روانخوانی      09331396757   360 طاها و طوبی 10 خ شیخ طوسی غربی ک جماران  پ 25 روخوانی -روانخوانی      09136010071   361 امامزاده ابراهیم   اصفهان- خ اشرفی اصفهانی - محله سودان - آستان امامزاده روخوانی -روانخوانی      09132085724   362 مبین 7 خ گلستان خ هسا خ شهبد احمدی ک فردوس روخوانی -روانخوانی      09384143024   363 چهارده معصوم 15 انتهای خواجه عمید خ دکتر آیت مجتمع مسکونی بهمن بهار8 روخوانی -روانخوانی      09103009254   364 نورالثقلین 14 اتوبان فرودگاه حصه پل زیرگذر دوم حصه غربی  روخوانی -روانخوانی      09364454918   365 غنچه های ولایت علوی 7 خ کاوه بلوار میلاد فرعی 12 میلاد مسجد 5 تن ال عبا روخوانی -روانخوانی      09131674821   366 انصارالقران 14 خ زینبیه مجتمع مسکونی لاله جنب اداره برق پ 106 روخوانی -روانخوانی      09138665604   367 بیت الزهرا 14 خيابان زينبيه كوي هشت متري لاله روبروي خيريه نورالائمه خانه قران وعترت بيت الزهرا س 8197974334 روخوانی -روانخوانی      09133117002   368 هوش برتر1 مکتب القرآن  14 خ زينبيه شمالي.ايستگاه سودان . کوچه شماره 32 روخوانی -روانخوانی      09139024432   369 هوش برتر2 مکتب القرآن 10 خ پروین ک انقلاب نبش رجایی1 پ 210 روخوانی -روانخوانی      09132252679   370 چهارده معصوم 9 خ صمدیه لباف ک 35 دست راست پ 3 روخوانی -روانخوانی      09137999250   371 جواد الائمه 3 چهارراه عسکریه خ عسکریه فلکه دشتستان مهدکودک و پسش دبستانی جواد الائمه روخوانی -روانخوانی      09133087992   372 افلاکیان 14 خ لاله شمالی خ سودان ک پارسیان ک زیبا پ 208 روخوانی -روانخوانی      09132868890   373 شکوفه های بهشت امیرالمومنین 12 ملک شهر خ مفتح روبروی فضای سبز انتهای کوچه طلوع دست چپ روخوانی -روانخوانی      09136830625   374 دارالسلام 14 خ زینبیه خ لاله شمالی ک 80 (کشاورز) پ 75 روخوانی -روانخوانی      09132111850   375 شهدای گرانقدر اسلام 9 اتوبان خیام خ میرزا طاهر محله زهران مسجد رسول الله روخوانی -روانخوانی      09133250618   376 حضرت زهرای مرضیه (س) 14 خيابان لاله شمالي)(زينبيه)خيابان مهديه.كوچه شهيدنجفي زماني كوچه حسينيان.پلاك 908كدپستي8197716383 روخوانی -روانخوانی      09134121165   377 حضرت زهرای مرضیه (س) 12 اصفهان ملك شهر خ علم الهدي فرعي 37(شهيد ضيائي 2)بن بست ولي عصرعج انتهاي كوجه درب سبز رنگ منزل معنوي باكد پستي8196700921 روخوانی -روانخوانی      09137164316   378 معاد 3 اصفهان . خ گلزار . ک شهید افیونی . مسجد قبا روخوانی -روانخوانی      09132045440   379 مکتب الزینب 14 خ امام خميني كوچه 45 پلاك 94 مربوط به مسجدالمهدي كانون مكتب الزينب روخوانی -روانخوانی      09131106295   380 منتظرالقائم 9 خ كهندژكوي95 مادي سودان كوي اسلامي فرعي 4بن بست5پ 67 ك پ8187817486 روخوانی -روانخوانی      09134135241   381 مجتمع قرآنی دهنو 14 اصفهان . خ امام خمینی . دهنو . خ فتح المبین . ک شهید قاسمی . مجتمع قرآنی دهنو روخوانی -روانخوانی      09136001858   382 دلباختگان حضرت مهدی 14 زینبیه شمالی 8 متری گلها کوچه عارف روخوانی -روانخوانی      09133686314   383 علی بن ابی طالب (ع) 7 اصفهان . خ کاوه . خ گلستان . خ بوعلی سینا . خ سعدی . خ حافظ . مسجد علی بن ابی طالب (ع) روخوانی -روانخوانی      09133669284   384 ابا صالح 3 خ ابن سینا ک 37 فرعی 3 منزل سوم روخوانی -روانخوانی      09223164575   385 یاسین 7 خ شهید باهنر ک 17 شهریور ک 22 بهمن بن نست دوم سمت چپ بن بست بهشت درب کرمی رنگ روخوانی -روانخوانی      09138289098   386 نسیم هدایت 10 اصفهان - خیابان میرزای شیرازی - پ 31 روخوانی -روانخوانی      09133261750   387 شهید مهدی کیانی 14 اصفهان - خ لاله شمالی - خ مهدیه بعداز پارک شهید خطیبی - بن بست هشت بهشت روخوانی -روانخوانی      09139057909   388 فاطمیون 13 اصفهان - بلوار شفق - نبش کوچه 12 روخوانی -روانخوانی      09919686646  
 • برنامه های موسسات قرآنی استان اصفهان در ماه مبارک رمضان

  برنامه های موسسات قرآنی استان اصفهان در ماه مبارک رمضان

  Information
  1401/01/12
  جدول برنامه های موسسات قرآن و عترت استان اصفهان در ماه مبارک رمضان سال 1401  دانلود فایل pdf جدول
 • ابلاغ تسری امتیازات به دارندگان گواهی‌نامه‌های تخصصی حفظ و قرائت قرآن کریم

  ابلاغ تسری امتیازات به دارندگان گواهی‌نامه‌های تخصصی حفظ و قرائت قرآن کریم

  Information
  1400/11/17
  رییس جمهور ماده واحده «تسری امتیازات موضوع آیین‌نامه مصوب جلسه ۴۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان گواهی‌نامه‌های تخصصی حفظ و قرائت قرآن کریم» را ابلاغ کرد. 

فراخوان تفاهم نامه ها

جلسات تخصصی قرآن اطلس قرآنی

آیین نامه ها گزارش موسسات و خانه های قرآن

آموزش های آنلاین قرآن پیشکسوتان و مفاخر قرآنی

شهدای قرآنی استان پژوهشگران قرآنی

خادمان قرآنی برگزیدگان قرآنی